Spēles „DĀRNI” noteikumi

Inventārs un laukums

Vienlaicīgi spēlē līdz 8 dalībnieki (1-4 dalībnieki katrā komandā):

Tiek izmantots 1 komplekts, kas sastāv no 1 platformas un 8 maisiņiem (pa 4 no katras krāsas). Platforma tiek novietota spēlētājiem priekšā atbilstoši zemāk noteiktajiem attālumiem.

Vienlaicīgi spēlē līdz 16 dalībnieki (2-8 dalībnieki katrā komandā):

Tiek izmantoti 2 komplekti, kas sastāv no 2 platformām un 16 maisiņiem (pa 8 no katras krāsas)
– platformas tiek novietotas viena pretim otrai sekojošā attālumā:

3m bērniem
6m iesācējiem
8m amatieriem
10m profesionāļiem

Ja piedalās dalībnieki ar dažādu spēlētprasmi, tad platformas novieto atbilstoši labākā spēlētāja meistarībai, bet liekot papildus atzīmes pārējiem vadoties pēc iepriekš norādītajiem attālumiem. Spēlētājs metienu drīkst veikt nepārkāpjot platformas priekšējās malas līniju vai savai spēlētprasmei atbilstošās atzīmes līniju un platformas malas līniju.

Kārtība 

Spēlēt var 1:1, 1: komanda, komanda : komanda bez vecuma un fiziskās kondīcijas ierobežojuma (tanī skaitā mazi bērni un invalīdi). Spēle sākas ar izlozi, kas nosaka komandu, kura sāks un komandu, kura izvēlas tās atrašanās vietu (platformas kreisajā vai labajā pusē).
Spēle sastāv no gājieniem un setiem.
Komandas dalībnieki paši izlemj cik maisiņus, kādā secībā un kurš metīs katrā no gājieniem.
Vajadzības gadījumā metienu var izlaist, bet tad maisiņš iet zudumā un konkrētajā gājienā vairs netiek izmantots.
Spēlētāji met maisiņus pamīšus – vispirms vienas, tad otras komandas dalībnieks.
Metiena veikšanai laiks tiek limitēts – līdz 5 sekundēm vai pēc vienošanās pie izlozes (pretējā gadījumā metiens netiek skaitīts).

Tehnika

Plakanas formas maisiņu novieto uz atvērtas plaukstas un piespiež to ar īkšķi pirms metiena veikšanas. Veic atvēziena kustību ar noteiktu spēku un trajektoriju platformas virzienā. Vēlams maisiņu iegriezt (līdzīgi kā šķīvīti), lai metiens izdotos precīzāks.
Metiens ar augstu trajektoriju, lai maisiņš trāpītu platformai vēlamajā vietā – apejošie, bloķējošie, tiešie metieni.
Metiens ar zemu trajektoriju, lai maisiņš pēc atsitiena pret platformu slīdētu uz vajadzīgo vietu – standarta, bloķējošie, uzbrūkošie metieni.

Punktu skaitīšana

Pie izlozes komandas vienojas cik seti jāuzvar, lai tiku piešķirta uzvara un pie cik punktiem tiks ieskaitīta uzvara setā:

  • 11, 15, 21 vai vairāk
  • tieši 11, 15, 21 (tai komandai, kura savāc gājienā vairāk, ir jāatsāk skaitīšana no 7, 11, 17)

Katrā gājienā tikai viena no komandām ir ieguvusi punktus – tieši tik, par cik tā ir savākusi vairāk.
Punktus skaita tikai pēc tam, kad ir izmantoti visi maisiņi sekojoši:
– trāpīts atvērumā („Dārni) – 3 punkti
– maisiņš karājas pāri atvēruma malai – 2 punkti
– trāpīts uz platformas – 1 punkts.

Piemērs: „ zaļā” komanda ir trāpījusi uz platformas ar 4 maisiņiem, no kuriem viens maisiņš karājas pāri atvēruma malai (2 punkti), otrs ir iekritis caurumā (3 punkti), 2 pārējiem uz platformas (2 punkti) jeb 7 punkti kopā; „sarkanā” komanda ir trāpījusi platformai ar 3 maisiņiem, no kuriem 2 maisiņi caurumā (6 punkti) un 1 uz platformas (1 punkts) jeb 7 punkti kopā. Kā rezultātā neviena no komandām nav dabūjusi punktus konkrētajā gājienā (punkti savstarpēji dzēšas).

Metienu atsāk tā komanda, kura iepriekšējā gājienā ieguvusi punktus.

Punkti netiek skaitīti ja:

  • maisiņš atsitas pret zemi un uzlec uz platformas
  • dalībnieks pārkāpj pāri kādai no laukuma līnijām (skat. sadaļu „Inventārs un laukums”)
  • ja dalībnieks noteiktajā laikā neizdara metienu vai ja dalībnieks izmet papildus nākamo metienu, neļaujot otram dalībniekam veikt kārtējo savu metienu
  • ja dalībnieks apzināti izlaiž metienu

Mūs atbalsta