SIA „Brazīlija” iekšējās kārtības noteikumi

 1. Sporta un izklaides centra „Brazīlija” telpās aizliegts smēķēt.
 2. Sporta un izklaides centra „Brazīlija” telpās aizliegts ienest ieročus, uzliesmot spējīgus priekšmetus, pirotehnikas izstrādājumus un apreibinošas vielas.
 3. Aizliegts apmeklēt sporta laukumus un publiskos pasākumus personām, kuras ir cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī.
 4. Sporta un izklaides centrā „Brazīlija” aizliegts ienest un lietot ārpus centra pirktus ēdienus un dzērienus (t.sk. alkoholiskos dzērienus), sods Eur 150,00.
 5. Sporta un izklaides centrā „Brazīlija” aizliegts apzināti bojāt sporta inventāru, centra telpas, mēbeles un aprīkojumu.
 6. Sporta un izklaides centra „Brazīlija” smilšu laukumos un bērnu rotaļu laukumā aizliegts atrasties ar ielas apaviem.
 7. Sporta un izklaides centra „Brazīlija” smilšu laukumos aizliegts ienest ēdienu, dzērienus, stikla taru un dzīvniekus.
 8. Smilšu laukumos aizliegts spļaut smiltīs.
 9. Aizliegts iznest no telpām centram piederošo sporta inventāru, garderobju atslēgas un citas sporta un izklaides centram ‘Brazīlija” piederošas lietas.
 10. Uz skatuves mēles bez vecāku uzraudzības bērniem līdz 14 gadu vecuma atrasties aizliegts.
 11. Personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, bez vecāku pavadības aizliegts apmeklēt publiskos pasākumus ilgāk par 23:00.

Apmeklētājus, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus, centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt no centra telpām, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt likumā paredzētas darbības atlīdzības piedziņai.

Apstiprināts 2015. gada 2. janvārī
Una Blaka SIA “Brazīlija” valdes locekle