Saņem
jaunumus e-pastā

Pierakstīties

Noteikumi

E-pasts uz kuru, tiks nosūtīts paziņojums, ir reģistrēts SIA “Brazīlija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103245617, juridiskā adrese: Gaismas iela 55, Rīga, LV-103, datu bāzē komerciālo paziņojumu saņemšanai. Kontakttālrunis: 25400000

Pēc aktivizēšanas Jūsu dati tiks saglabāti mūsu datu bāzē. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula].

Jums ir iespēja jebkurā brīdī atteikties no minēto paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pastu brazil@brazil.lv

Visa Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai Pludmales centra “Brazīlija” vajadzībām, lai informētu Jūs par jaunākajām aktualitātēm, īpašajiem piedāvājumiem tieši Jums.