Bumper Z lietošanas noteikumi „Brazīlijā”

Savstarpēji vienojoties Pludmales sporta centrs „Brazīlija” vēlas informēt par BumperZ lietošanas noteikumiem:

1) Dalība atļauta no 15 gadu vecuma.

2) Dalībnieka maksimālais pieļaujamais svars – 95 kilogrami.

3) Spēlē piedalīties nav ieteicams personām ar kakla, muguras, asinsspiediena problēmām, kā arī epilepsijas vai sirds slimību slimniekiem.

4) Spēles laukumam jābūt tīram un brīvam no liekiem priekšmetiem, kuri var sabojāt inventāru vai traucēt dalībniekiem.

5) Nedrīkst lietot asus priekšmetus blakus inventāram (arī brilles, rokas pulksteņus u.c. rotaslietas).

6) Smilšu laukumos dalībnieks atrodas bez apaviem.

7) Piekrītot spēlēt ar BumperZ bumbām dalībnieki ir pilnīgi atbildīgi par savu veselību.

8) Dalībnieks ir atbildīgs par spēles laikā radītajiem kaitējumiem „Brazīlijas” inventāram, tai skaitā, stikla konstrukcijām, BumperZ bumbām.

9) Dalībnieks apņemas ņemt vērā „Brazīlijas” darbinieku/instruktoru norādījumus.