Mediķu turnīra nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī, kā arī radīt apstākļus, lai cilvēki labi varētu pavadīt brīvo laiku, kuros vienas darbības sfēras uzņēmumu pārstāvji kopā varētu atpūsties, apmainīties ar pieredzi un ar sportisku azartu konkurēt savā starpā.
2. Turnīra norises laiks un vieta
2018.g. 25. februāris, 11:00, Pludmales centrs „Brazīlija”, Mūkupurva iela 1C, Rīga, LV-1029.
3. Dalībnieku pieteikšanās
Dalībniekiem jāpiesakās aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā turniri@brazil.lv vai sūtot pieteikuma e-pastu uz turniri@brazil.lv
4. Sacensību dalībnieki
Turnīrā var piedalīties jebkuri medicīnas vai farmācijas uzņēmumos strādājoši spēlēji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, un kuri 2017. gada vasaras sezonā kopējā reitingā nav labāko simtniekā. Komandas sastāv no 3 spēlētājiem. Divi ietilpst komandas pamatsastāvā un viens ir rezerves spēlētājs.
Uzņēmums pēc vēlēšanās var pieteikt vienu vai vairākas komandas.
Atļauts pieteikt arī miksētu komandu, ja spēlētāji pārstāv divus vai trīs dažādus medicīnas vai farmācijas sfēras uzņēmumus.
Pieteikums jāsūta uz turnīri@brazil.lv. Pieteikumā jānorāda turnīra nosaukums, norises laiks, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, komandas nosaukums, komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kontakttālrunis un e-pasts.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 22. februārim, plkst. 17.00 vai, ja arī tiek sasniegts turnīra dalībnieku maksimālais skaits.
Reģisrtācija sacensību dienā 10:15- 10:45
Sacensību sākums plkst. 11.00

5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma
Turnīrs notiek divās kārtās – grupu turnīrs un fināls. Grupu turnīrā komandas tiek sadalītas grupās pa četrām vai piecām katrā. Finālā katras grupas 1. un 2. vietu ieguvēju komandas cīnās A līgā, bet katras grupas 3., 4., 5. vietas ieguvēju komandas cīnās B līgā. Spēļu garumi un konkrēta fināla izspēle tiek noteikta, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Izspēles sistēma tiek paziņota pēc pieteikšanās termiņa beigām.
6. Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji.
7. Dalības maksa
Turnīra dalības maksa Eur 43,00 no komandas, PVN ir iekļauts dalības maksā.
8. Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks pilnībā atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošinās ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
9.Kontaktinformācija
E-pasts: turniri@brazil.lv, t.: 25448859
10. Apbalvošana
Ar turnīra atbalstītāju balvām, medaļām un diplomiem tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji pludmales volejbolā. Papildus aktivitāšu uzvarētāji tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētām balvām.
11. Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā nolikumā, tiek risināti, savstarpēji vienojoties.