Nolikums “Banku kauss 2017″

1.Mērķis un uzdevumi
Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana uzņēmumiem, kolektīva saliedētības veicināšana, iespēja iepazīt kolēģus arī neformālā gaisotnē, attīstīt komandas gara sajūtu kolektīvā, iespēja pārspēt savus sīvākos konkurentus.

2.Turnīra norises laiks
Turnīrs norisināsies 2018. gada 4. februārī no plkst.: 11:00.

3.Dalībnieku pieteikšanās
Komandas var pieteikt nosūtot pieteikuma formu uz e-pastu turniri@brazil.lv
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 31.01.18. plkst.: 17:00.
Pieteikuma oriģināli jāiesniedz sacensību koordinatoram sacensību dienā, reģistrējoties sacensībām. Pieteikumos katrs spēlētājs ar parakstu apliecina, ka pats personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
Komandu ierašanās sacensību vietā un reģistrācija turnīram sacensību dienā notiks 04.02.18. no plkst.: 10:00 līdz 10:30.

4.Sacensību dalībnieki
Turnīrā var piedalīties ikviens spēlēt gribošs uzņēmuma darbinieks bez vecuma ierobežojumiem. Komanda sastāv no trīs spēlētājiem – divām sievietēm un viena vīrieša vai diviem vīriešiem un vienas sievietes, kuri iepriekš noteiktā kārtībā pieteikušies un reģistrējušies turnīram. Katra komanda drīkst pieteikt arī vienu rezerves spēlētāju.

5.Sacensību kārtība un izspēles sistēma
Grupu turnīrs. Pēc grupu turnīra komandas tiek izsētas Play Off turnīram.

6.Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti vadoties pēc pieteikušos komandu skaita.

7.Finansiālie nosacījumi
Turnīra dalības maksa vienai komandai no uzņēmuma ir EUR 160 (+PVN), divām komandām ir EUR 270 (+ PVN), katrai nākamajai komandai EUR 125 (+ PVN). Samaksa ir jāveic līdz turnīra dienai. Turnīra dalības maksā ir iekļauts: komandu dalība turnīrā, dalībnieku ēdināšana (vakariņas), augļi turnīra laikā, dzeramais ūdens dalībniekiem.

8.Apbalvošana
Pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un vērtīgām balvām.

9.Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, to apliecinot ar parakstu uz pieteikuma veidlapas.

Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.