Nolikums “Dāmas izvēlas”

1. Mērķis un uzdevumi
Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī, veicināt amatieru līmeņa spēlētāju īpatsvara pieaugumu.

2. Turnīra norises laiks un vieta
2016./2017. gada rudens/ziemas sezona, Pludmales centrs „Brazīlija”, Mūkupurva 1C, Rīga.

3. Dalībnieku pieteikšanās un reģistrēšanās
Dalībai sacensībās spēlētāji piesakās, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā vai sūtot pieteikuma e-pastu uz turniri@brazil.lv. Pieteikumā jānorāda turnīra nosaukums, norises laiks, dalībnieka vārds un uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz turnīra nedēļas piektdienas plkst. 17.00 vai, ja tiek sasniegts dalībnieku maksimālais skaits.

Dalībnieku skaitam gan vīriešu, gan sieviešu grupās ir jābūt vienādam, lai varētu salikt pārus. Pēdējiem, kas piesakās var nākties atteikt, ja nav tikpat dalībnieku otrā grupā.

Turnīra norisei nepieciešams dalībnieku skaits, ko iespējams dalīt grupās pa četri. Pēc pieteikšanās laika beigām pieteiktajiem, pastāv iespēja netikt iekļautiem spēlētāju sarakstā, ja netiek savākti četri spēlēt gribētāji gan sieviešu, gan vīriešu grupās.

Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību vietā pie turnīra koordinatora 30 minūtes pirms turnīra sākuma. Sacensību sākums plkst. 11.00.

4.Dalībnieki

Dalībnieki turnīram piesakās individuāli. Komandā divi spēlētāji – sieviete un vīrietis. Spēlētājiem nav vecuma ierobežojumu.

Turnīra dienā notiek izloze. Sieviete izlozē kārtas numuru, kādā tiek piešķirta iespēja izvēlēties savas komandas pāri no vīriešiem.

5.Formāts un izspēles sistēma:
“MIX turnīrs”. Turnīra izspēles sistēma tiek noteikta atkarībā no reģistrēto komandu skaita.

6.Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji.

7.Finansiālie nosacījumi
Dalības maksa vienam spēlētājam –  Eur 10,00.

8.Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties turnīram, apstiprina, ka atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

9.Kontaktinformācija 
E-pasts: turniri@brazil.lv

10.Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, tiek risināti organizatoru sanāksmē.