Nolikums “Veterānu turnīrs”

1. Mērķis un uzdevumi
Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī. Radīt apstākļus, lai cilvēki varētu aktīvi pavadīt brīvo laiku.
2. Turnīra norises laiks un vieta
2016./2017. gada rudens/ziemas sezona, Pludmales centrs „Brazīlija”, Mūkupurva 1C, Rīga.
3. Dalībnieku pieteikšanās
Dalībai sacensībās spēlētāji piesakās, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā vai sūtot pieteikuma e-pastu uz turniri@brazil.lv/. Pieteikumā jānorāda turnīra nosaukums, norises laiks, komandas nosaukums, komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kontakttālrunis un e-pasts.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz turnīra nedēļas piektdienas plkst. 17.00 vai, ja tiek sasniegts dalībnieku maksimālais skaits.
Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību vietā pie turnīra koordinatora 30 minūtes pirms turnīra sākuma. Sacensību sākums plkst. 11.00.
4. Sacensību dalībnieki
Turnīrā var piedalīties visi spēlēt gribētāji (vīrieši), kas iekļaujas 35+ un 50+ grupā. Komanda sastāv no diviem spēlētājiem.
5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma
Turnīrs notiek divās kārtās – grupu turnīrs un „Play off”. Grupu turnīrā komandas tiek sadalītas grupās, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita un reitinga. Ja komandām ir vienāds reitinga punktu skaits, tad šīs komandas tiek lozētas, lai noteiktu to atrašanās vietu grupās. Finālā grupu labākās komandas cīnās uzvarētāju „Play off” turnīrā. Spēļu garumi un konkrēta fināla izspēle tiek noteikta, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita.
6. Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji.
7. Finansiālie nosacījumi
Turnīra dalības maksa 24, – Eur no komandas.
8. Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
9.Kontaktinformācija
E-pasts: turniri@brazil.lv
11. Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, tiek risināti, savstarpēji vienojoties.