Laukuma rezervācija

REZERVĒ LAUKUMU ZVANOT UZ +371 25 400 000

Rezervāciju pa telefonu iespējams veikt no plkst. 9:00 līdz 22:00 ziemas sezonā un no plkst. 9:00 līdz 19:00 vasaras sezonā.

Veicot rezervāciju, Jūs automātiski piekrītat savu personas datu izmantošanai un apstrādei SIA “Brazīlija” darbības ietvaros un datu uzglabāšanai ar mērķi sniegt Jums SIA “Brazīlija” pakalpojumus. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula].

Monday, 26.08.2019

Laiks 123456BLKZR
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00