Nolikums turnīram „Brazīlietis”

Mērķis un uzdevumi
Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti valstī, piedāvājot interesantus un netradicionāla formāta turnīrus.

Turnīra norises laiks un vieta
2017./2018. gada rudens/ziemas sezona, Pludmales centrs „Brazīlija”, Mūkupurva 1C, Rīga.

Dalībnieku pieteikšanās
Dalībai sacensībās spēlētāji piesakās, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā vai sūtot pieteikuma e-pastu uz turniri@brazil.lv. Pieteikumā jānorāda turnīra nosaukums, norises laiks, spēlētāja vārds un uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz turnīra nedēļas sestdienas plkst. 23.00 vai, ja tiek sasniegts dalībnieku maksimālais skaits.

NB! Turnīra norisei nepieciešams dalībnieku skaits, ko iespējams dalīt grupās pa četri. Pēc pieteikšanās laika beigām pieteiktajiem vai tiem, kam nav reitinga punktu, vai to ir maz, pastāv iespēja netikt iekļautiem spēlētāju sarakstā, ja netiek savākti četri spēlēt gribētāji.

Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību vietā pie turnīra koordinatora 30 minūtes pirms turnīra sākuma. Sacensību sākums plkst. 12.00.

Sacensību dalībnieki
Turnīrā piedalās ikviens spēlēt gribētājs, bez vecuma un profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem, kas noteiktā laikā un veidā pieteicies konkrētajam turnīram.
Sacensību kārtība un izspēles sistēma
Turnīrs norisinās pēc grupu turnīra principa. Grupu turnīrā spēlētāji tiek izlikti pēc reitinga, kuriem ir vienādi reitinga punkti vai kuriem nav reitinga punkti, tie izlozē savu vietu grupu turnīrā. Grupu skaits tiek noteikts, vadoties pēc pieteikušos dalībnieku skaita. Katra grupa sastāv no četriem spēlētājiem, kuri pēc katra izspēlētā seta, mainoties ar partneriem un krājot punktus individuāli, noskaidro vietu sadalījumu grupā. Pēc pirmās kārtas katras grupas divi labākie spēlētāji iekļūst Lielā brazīlieša izcīņā, kurā tiek izveidota jauna grupa vai grupas un izspēlēts pēc tāda paša principa kā pirmajā kārtā. Uzvarētājs iegūst mēneša titulu „Lielais Brazīlietis”.
Pēc grupu turnīra 3. un 4. vietas ieguvēji arī tiek sadalīti grupās un izspēlē pēc tādas pašas sistēmas kā iepriekš aprakstīts. Šīs izspēles uzvarētājs iegūst mēneša titulu „Mazais Brazīlietis”.

Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem ar samazinātiem spēļu garumiem – viens sets – seta garums tiks noteikts, vadoties pēc pieteikušos dalībnieku skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji.

Finansiālie nosacījumi
Turnīra dalības maksa – 15,- Eur no spēlētāja.

Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties turnīram, apstiprina, ka atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

Kontaktinformācija
E-pasts: turniri@brazil.lv

Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, tiek risināti, savstarpēji vienojoties, ja tas neizdodas, tad lēmumu pieņem sacensību koordinators.